Ügyfélszolgálati együttműködés fejlesztése

Ügyfélszolgálati együttműködés fejlesztése kurzus


Jelentkezési feltétel: betöltött 18. életév; Operációs rendszer(pl.: Windows) készség szintű ismerete

Óraszám: 30 óra
Időtartam: 4 hét
Kód: UGYF
Ár: 46.000 Ft + ÁFA

A képzés célja:
Olyan szakembereket képzünk, akik a képzés során elsajátítják a munkaterületük ellátásához szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket is.
 
A képzés célcsoportja:
Téged is várunk, ha olyan területen szeretnél dolgozni vagy már dolgozol, ahol napi szinten kapcsolatot kell tartanod a vállalat meglévő vagy leendő ügyfeleivel, vagy ha az egyre több munkavállalót foglalkoztató call center típusú munkahelyek egyikében képzeled el a jövődet.
 
A végzettséggel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok):
Ügyfél(vevő) tájékoztató /Vevőszolgálati asszisztens
Ügyfélszolgálati központ tájékoztatója /Call Center operátor (ügyfél tájékoztató)

A kapcsolódó munkakörökben elvégzendő munkafolyamatok rövid leírása:
Az ügyfél(vevő) tájékoztató kapcsolatot teremt és tart fenn személyesen, írásban, telefonon vagy elektronikus kommunikációs csatornákon keresztül az ügyfelekkel, érdeklődőkkel, betartva a viselkedés udvariassági formáit, valamint a protokoll szabályokat.
Megkereséseket fogad és kezdeményez, eligazodást segítő vagy figyelemfelhívó információkat biztosít, tájékoztatást ad, ajánlást nyújt a szervezet tevékenységi körét illetően, továbbá fogadja, értelmezi, kezeli a beérkező panaszokat, a felmerülő problémát, illetőleg továbbítja azokat megfelelő helyre.
Munkájához kapcsolódóan elkészíti a szükséges dokumentumokat, és megfelelően kezeli azokat. Tevékenységi köréhez tartozó adatkeresést végez, információkat elemez, és összefüggéseket tár fel.

A végzett hallgató képes:
 • az ügyfélszolgálati tevékenységhez igazodó magatartás- és viselkedésformák szerint kapcsolatot teremteni és fenntartani
 • tájékoztatást adni termékekről, szolgáltatásokról, közérdekű információkról
 • ajánlani termékeket, szolgáltatásokat
 • az ügyfelek igényeinek megfelelőn a szükséges információkat megkeresni, feldolgozni, elemezni és továbbítani
 • az ügyféltípusnak megfelelő leghatékonyabb kommunikációs és konfliktuskezelési módszert alkalmazni
 • az ügyfelekkel nyertes-nyertes viszonyt kialakítani, asszertívan és hatékonyan kommunikálni, érvelni
 • a munkája során felmerülő problémát, konfliktust kezelni
 • az internetet biztonságosan használni
 • számítógépes adatbeviteli feladatokat végezni
 • korszerű irodai számítógépes programokat kezelni (szövegszerkesztő, táblázat- és adatbáziskezelő program)
 • külső és belső kapcsolatteremtő, kapcsolattartást szolgáló iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készíteni, szerkeszteni
 • irat- és dokumentumkezelés (és tárolás) feladatait elvégezni hagyományosan és elektronikusan
 • az ügyfelek személyes, írásbeli, telefonon és egyéb elektronikus csatornán érkező megkereséseit fogadni
 • munkájához a korszerű irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, berendezéseket kezelni, használni
A kurzus gyakorlati vizsgával zárul.

Sikeres vizsga esetén Kompetencia tanúsítványt adunk ki.

Tematika:
 • Hatékony ügyfélszolgálat 
  • Az ügyintéző személyiségének szerepe az ügyfélkapcsolatokban
  • Együttműködés a különböző típusú ügyfelekkel
  • Személyes és a telefonos kommunikáció
  • A hatékony ügyintézéshez szükséges információk megszerzése és rendszerezése
  • Ügyfeleink tájékoztatása
  • Az ügyintézés során felmerülő problémák megoldásának gyors és hatékony módszerei
  • Az ügyfélszolgálati munka során keletkező stresszhatások kezelése
  • A céghez, szervezethez való lojalitás hatása az ügyfélkapcsolatokra
 • Panasz- és reklamációkezelés
  • A panaszok és reklamációk fogadása
  • Az ügyfelekkel való tárgyalás irányítása, a problémák feltárása
  • A valós panaszok orvoslása és az ügyfél számára a lehető legjobb megoldás megtalálása
  • Alaptalan panaszok és reklamációk kezelése
  • Cégünk és az ügyfél érdekeinek összehangolása
  • Mikor és hogyan mondjunk nemet
  • Az ismétlődő panaszok, kifogások és reklamációk kezelése
  • A hosszú távú haszon elve és az ügyfelekkel való konstruktív együttműködés módszerei
 • Ügyfélszolgálati levelezés
  • Korszerű irodai számítógépes programok használata (szövegszerkesztő, táblázat- és adatbáziskezelő program)
  • Irat- és dokumentumkezelés feladatai
  • Az ügyfélszolgálat leggyakoribb levéltípusai és jellemzőik
  • A különböző ügyféltípusok írásos kommunikációjának jellegzetességei
  • A stílus és a szóhasználat érzelmi hatása (pozitív - negatív), illetve ennek tudatosítása
  • A személyre szóló, hivatalos levelezési forma
  • A hivatalos levél részei
  • Az ügyfelek kérelmeire történő válasz:
   • a mérlegelés szempontjai
   • válasz jóváhagyással
   • válasz részleges jóváhagyással
   • válasz elutasítás esetén
  • A panaszos levelekre történő válasz az alábbi esetekben:
   • jogos
   • részben jogos
   • jogtalan reklamáció
  • Külső és belső kapcsolatteremtő, kapcsolattartást szolgáló iratok, levelek, egyéb dokumentumok elkészítése, szerkesztése hagyományos és elektronikus úton.