Irodai dokumentációs ismeretek

Irodai dokumentációs ismeretek kurzus

Jelentkezési feltétel: betöltött 18. életév; Operációs rendszer(pl.: Windows) készség szintű ismerete

Óraszám: 60 óra
Időtartam: 7 hét
Kód: IroD
Ár: 94.000 Ft + ÁFA

A képzés célja:
Olyan szakembereket képzünk, akik rendelkeznek a munkaterületük ellátásához szükséges adminisztratív és dokumentációs elméleti és gyakorlati ismeretekkel.
 
A képzés célcsoportja:
Téged is várunk, ha a mindennapi irodai adminisztratív feladatok elvégzéséhez keresel egy hatékony képzést, ami biztosítja számodra a naprakész ismereteket, vagy ha már rendelkezel ilyennel, akkor rendszerezi azokat.
 
A végzettséggel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok):
 • Általános irodai adminisztrátor
 • Humánpolitikai adminisztrátor
 • Irodai szakmai irányító, felügyelő
 
A kapcsolódó munkakörökben elvégzendő munkafolyamatok rövid leírása:
A számítógép-kezelési és szövegszerkesztési, titkári, gazdasági, jogi ismeretek birtokában hivatalokban, intézményekben, hazai és külföldi érdekeltségű szervezeteknél (gazdálkodó egységeknél) ügyintézői feladatokat lát el. Szakmai tevékenységével közvetlenül támogatja a munkahelyi vezetés/vezető döntéshozó, irányító munkáját.
 
A végzett hallgató képes:
 • adatbeviteli feladatot végezni
 • táblázatba, adatbázisba adatokat feltölteni, frissíteni, korrigálni
 • kimutatásokat, táblázatokat készíteni táblázatkezelő programmal
 • adatbázisokból adatokat lekérdezni, egyszerűbb szűréseket végezni
 • adatokat megjeleníteni grafikon, diagram segítségével
 • kapcsolattartást szolgáló írásbeli dokumentumokat készíteni
 • dokumentumszerkesztési feladatokat végezni
 • adatokat, információkat kérni, gyűjteni, továbbítani hagyományos és elektronikus úton
 • közreműködni a szervezet által használt adatok, információk rendszerszerű nyilvántartásában, feldolgozásában
 • iratokat és dokumentumokat kezelni
 • ügyvitel-technikai, irodai kommunikációs eszközöket használni
 • kapcsolatot tartani a szervezet egységeivel, munkatársakkal, ügyfelekkel, továbbá a szervezet külső partnereivel
 • gazdálkodási alapfeladatokhoz kapcsolódóan levelezést folytatni
 • jelentéseket, kimutatásokat, beszámolókat stb. készíteni irányítással
 • elkészíteni a programok, rendezvények, tanácskozások szervezéséhez szükséges dokumentumokat, háttéranyagokat
 • ellátni a szervezet irodai-ügyviteli munkaterületén az asszisztensi feladatokat
 • a szervezet működtetéséhez, gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó nyilvántartásokat vezetni hagyományosan és számítógépes ügyviteli programcsomag alkalmazásával
 
A kurzus gyakorlati vizsgával zárul.

Sikeres vizsga esetén Kompetencia tanúsítványt adunk ki.

Tematika:
 • Levélírás, körlevelek készítése
 • Iktatás, archiválás, jogosultság kezelés
 • Adatbázis-készítés és –karbantartás
 • Címlista összeállítása és karbantartása
 • E-levelezés, e-ügyintézés
 • Jegyzőkönyvek, feljegyzések, utasítások készítése
 • Fénymásolás
 • Szkennelés
 • Dokumentumkezelés törvényi előírásai
 • Szerződéskezelés (nyilvántartás)
 • Számlázás (bejövő, kimenő számlák előkészítése könyvelésre)
 • Banki felületek ismerete (utalásra való előkészítés)
 • Készletnyilvántartás (fogyóeszközök, irodai felszerelések)